Léčba deprese

V léčbě deprese existuje několik možných cest, jak dosáhnout kýženého cíle. U lehčích forem zpravidla postačí navštěvovat psychoterapii, kde má každý pacient v uvozovkách možnost nalézt spřízněnou duši. Během terapie může otevřeně mluvit o svých problémech a postupným odkrýváním se dostat až k hlubším problémům, které stojí za vznikem onemocnění. Každý psychoterapeut využívá trochu odlišných metod, které závisí nejen na škole, kde studoval, ale zejména na potřebách samotného pacienta.


Druhou důležitou složkou léčby jsou antidepresiva. Ty se používají k léčbě celé škály psychiatrických poruch pro potlačení či úplné odstranění jejich příznaků. Antidepresiva dle účinku dělíme na stimulační a sedativní. Cílem prvně jmenovaných je dodat energii jedincům trpícím lhostejností a apatií. Sedativní pak pomáhají mírnit úzkost, neklid a zlepšují i spánek. S velkého množství skupin se v současnosti využívají zejména tzv. SSRI, čili selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Jejich působením se zvýší hladina serotoninu, což je přenašeč nervových vzruchů ovlivňující cyklus spánku, tonus svalů, příjem stravy a emocionální pochody. Antidepresiva začínají účinkovat s odstupem 2 až 3 týdny po nasazení a je nezbytně nutné je užívat dle rad lékaře. Někteří lidé si myslí, že je stačí užívat pouze během nejhorších návalů deprese, to je však omyl. V takovém případě je spíše pravděpodobnější, že se kvůli vyšší dávce objeví některý z možných vedlejších účinků, jenž jsou přítomny zejména během začínání jejich užívání. Nejčastěji se můžeme setkat se ztrátou libida, bolestmi hlavy, nevolností, apatií nebo živými sny až nočními můrami. Při jakémkoliv jejich projevu nezapomeňte informovat svého lékaře, aby v případě potřeby mohl zvolit jinou alternativu léku.


U jedinců s atypickou depresí slaví slušné výsledky fototerapie. Zvýšené podráždění, agresivita a úzkosti jsou patrné zejména v podzimním a zimním období. Na tom se podílí pokles intenzity slunečního záření, jenž zásadně ovlivňuje syntézu serotoninu. Užití fototerapie je poměrně rychlé a účinné, avšak pouze u tohoto typu deprese.


U pacientů, kde i přes nasazení antidepresiv nedochází k zlepšení je jediným schůdným řešením využití elektrokonvulzivní terapie. Laicky se jí také říká elektrošoky. V současnosti se jedná o nejefektivnější metodu léčby deprese využívanou při velmi apatických, úzkostných či nebezpečných pacientů. Během zákroku jsou na hlavu připnuty elektrody, následně drobným výbojem proudu dochází k úpravě chemického procesu v buňkách mozku. Na rozdíl od všeobecného podvědomí elektrošoky nebolí, ani nezpůsobují pacientovy psychickou újmu. Naopak, u valné většiny nemocných po nich přichází rychlá úleva. Pro trvalý efekt je potřeba zákrok 5 až 10 opakovat.