Příznaky deprese

V dnešní době se milně každé zhoršení nálady považuje za depresi, ale můžete si být jisti, že ani zdaleka netušíte, co se honí hlavou člověku, který tímto onemocněním trpí. Hlavní charakteristikou deprese je dlouhodobé zhoršení nálady, v současnosti se za mezní hranici považují alespoň dva týdny. Zároveň k této změně musí chybět zjevný podmět nebo příznaky neodpovídají momentálním okolnostem. Pacient se propadá do pocitů beznaděje, přichází ztráta sebedůvěry, úzkost, dostavují se i neodůvodněné pocity viny a ztráta smyslu života. Typickým rysem je ztráta potěšení s dříve příjemných aktivit, nemocný se tak přestává věnovat svým koníčkům a celkovou náplní dne se spíše stávají pasivní záležitosti jako je např., polehávání či koukání na televizi. Veškeré povinnosti se poté snaží odkládat na později, což je doprovázeno výčitkami svědomí. Za tím stojí zejména nedostatek energie, člověk zkrátka nemá dost sil, aby se k něčemu postavil, i kdyby se mu chtělo.


Depresivní člověk na první pohled působí dojmem unaveného zlomeného člověka. K tomu přispívá i porucha koncentrace, nerozhodnost, roztěkanost a v některých přídech i výpadky paměti. Zpomalené může být i myšlení, což někdy vyvolá až pocit duševní zaostalosti. Pohyby jsou spíše pomalé a laxní. Chování je emociálně vypjaté, často naříkají a mají černé vidění světa. Není vůbec neobvyklé, že nemocný trpí pocity hladu nebo žízně, ale zkrátka není schopen se přimět k tomu, aby tyto potřeby ukojil. V těžších fázích deprese se dostavují i problémy s hygienou. Proč se taky mýt, když je to každýmu jedno, že. Přichází pak naprosté zoufalství, s něhož nemocný nevidí sebemenší východisko. To ho vede až k myšlenkám na sebepoškození nebo dokonce sebevraždu. Ve velmi těžké formě deprese mohou být přítomny i halucinace.


Krom duševní stránky se deprese dotýká i tělesného zdraví. Ničím neobvyklým není přítomnost bolesti hlavy, břicha, zvýšené pocení, zácpa, nezájem o sex a změněná chuť k jídlu. Ve většině případů se jedná o sníženou chuť a následnou rapidní ztrátu hmotnosti, což sebou může přinést další zdravotní komplikace. U některých depresivních stavů, jména pak atypické depresi se však objevuje naprostý opak, tedy přejídání následované obezitou. Přítomna je povětšinou i porucha spánku. Nemocný špatně usíná, často se probouzí, což mu odčerpává i ty zbytky energie, co mu zbývají. To vede k pocitům únavy již od samého rána, přítomna může být i mrzutá nálada po probuzení.