Příčiny deprese

Primární deprese
Její přesný princip vzniku není doposud znám, na vzniku změn nervových zakončení a poklesu nervových přenašečů má zjevně vliv vícečetný spouštěcí mechanismus. Velkou úlohu v tom sehrává zejména naše genetika. Výbava, jíž sdědíme po našich předcích určuje naší schopnost se vypořádat se stresem. Někomu tak nevadí prožívat nekonečné vypjaté situace a na jiného při nepatrné negativní agendě hned padá úzkost. Dědičnost zvyšuje riziko vzniku deprese, avšak sama od sebe ho nevyvolává. Zde sehrávají své faktory vyvolané během života. Každá nestandardní situace, s níž se musíme vyrovnávat, ovlivňuje vývoj naší osobnosti, a pokud se dostáváme až příliš často pod tlak, který již nejsme schopni unést, projeví se to na naší sebejistotě. Své sehrávají i sociální dovednosti jedince. Pokud nás nedostatek schopností navazovat kontakty odstaví do pozadí, dříve nebo později se to projeví i na psychice. Zvláště nebezpečný je poté mít žebříček životních hodnot založený pouze na hodnocení úspěchů. Ve chvíli, kdy poté přijde krizové období je takový jedinec neschopen si uvědomit svoji skutečnou cenu a propadá pesimismu. K depresím jsou mnohem náchylnější ženy, v čemž sehrávají kromě odlišného způsobu uvažování podstatnou roli i hormonální výkyvy. Poměrně běžně je patrné propuknutí deprese během přechodu či prodělaném porodu.


Sekundární deprese
Pod takto označenými typy deprese se nacházejí ty onemocnění, u nichž je zjevná příčina jejich zniku. Deprese bývá častým příznakem mnoha psychických nemocí, jako je Parkinsonova choroba, Roztroušená skleróza, syndrom vyhoření, schizofrenie, anorexie či bulimie. Na vině však mohou být i na první pohled nesouvisející onemocnění. Deprese se může objevit i u chorob srdce, cukrovky nebo štítné žlázy. Své sehrává stres ze samotného onemocnění, ale někdy i samotná léčba. Některé léky totiž mohou mít vedlejší účinky. Ty lze očekávat i při konzumaci alkoholu. Zpočátku může působit jako způsob, jak depresi zahnat, avšak během krátkého času se dostavuje opačný efekt. Jeho konzumace deprese prohlubuje a člověk většinou opětovně šahá po jediném, co mu doposud zabíralo. Tím se vytváří bludný kruh prohlubujících se potíží.